Dnepr Mogilev 2017

BACK TO LOTYH
Football Metadata Analysis 
WINNING PLAYERS
  
MINUTES
  
MATCHES
 

 
1. Dmitriy Podstrelov
02
2. Denis Grechiho
00
3. Vladislav Fedosov
00
4. Petr Zyl
00
5. Vladimir Yurchenko
-01
6. Artem Kontsevoy
-01
7. Ruslan Kopantsov
-01
8. Sigitas Olberkis
-02
9. Anton Shepelev
-03
10. Murat Khotov
-03
11. Evgen Chumak
-03
12. Dmitri Antsileuski
-03
13. Bogdan Rudiuk
-03
14. Merdan Kurbanov
-03
15. Aliaksandr Sazankov
-03
16. Pavel Bordukov
-04
17. Denis Levitskiy
-04
18. Yevgeni Barsukov
-04
19. Aleksey Tupchiy
-04
20. Dmytro Bashlay
-04
21. Aleksandr Dzhigero
-05
22. Aleksandr Pavlov
-05
23. Sergiy Datsenko
-05
24. Anton Shramchenko
-06
25. Vladislav Gevlych
-06
26. Igor Dovgyallo
-06
27. Maksim Rybakov
-07
28. Gaby Kiki
-07
29. Dmitriy Tereshchenko
-07
  
1. Dmitriy Tereshchenko
2370
2. Aleksandr Pavlov
2096
3. Gaby Kiki
1983
4. Vladislav Gevlych
1975
5. Dmytro Bashlay
1952
6. Igor Dovgyallo
1890
7. Anton Shramchenko
1730
8. Pavel Bordukov
1292
9. Anton Shepelev
1252
10. Evgen Chumak
1233
11. Sergiy Datsenko
1170
12. Aleksey Tupchiy
1162
13. Yevgeni Barsukov
1152
14. Murat Khotov
1133
15. Bogdan Rudiuk
1023
16. Aleksandr Dzhigero
0958
17. Denis Levitskiy
0942
18. Merdan Kurbanov
0853
19. Ruslan Kopantsov
0840
20. Maksim Rybakov
0814
21. Dmitri Antsileuski
0810
22. Sigitas Olberkis
0535
23. Petr Zyl
0308
24. Vladimir Yurchenko
0207
25. Denis Grechiho
0113
26. Aliaksandr Sazankov
0067
27. Vladislav Fedosov
0067
28. Dmitriy Podstrelov
0040
29. Artem Kontsevoy
0013
  
1. Anton Shramchenko
29
2. Dmitriy Tereshchenko
28
3. Aleksandr Pavlov
27
4. Gaby Kiki
25
5. Vladislav Gevlych
25
6. Dmytro Bashlay
22
7. Igor Dovgyallo
21
8. Dmitri Antsileuski
20
9. Denis Levitskiy
19
10. Pavel Bordukov
19
11. Maksim Rybakov
19
12. Anton Shepelev
16
13. Aleksey Tupchiy
14
14. Yevgeni Barsukov
14
15. Evgen Chumak
14
16. Murat Khotov
14
17. Sergiy Datsenko
13
18. Aleksandr Dzhigero
13
19. Bogdan Rudiuk
12
20. Merdan Kurbanov
10
21. Vladimir Yurchenko
10
22. Ruslan Kopantsov
09
23. Sigitas Olberkis
08
24. Vladislav Fedosov
06
25. Petr Zyl
05
26. Aliaksandr Sazankov
03
27. Denis Grechiho
02
28. Dmitriy Podstrelov
02
29. Artem Kontsevoy
01
 


 
GOALS
  
YELLOW CARDS
  
RED CARDS
 

 
1. Anton Shramchenko
04
2. Murat Khotov
04
3. Evgen Chumak
03
4. Dmytro Bashlay
02
5. Denis Levitskiy
02
6. Pavel Bordukov
02
7. Aleksandr Dzhigero
02
8. Vladislav Gevlych
02
9. Sergiy Datsenko
01
10. Aleksey Tupchiy
01
11. Merdan Kurbanov
01
12. Bogdan Rudiuk
01
13. Vladimir Yurchenko
01
14. Anton Shepelev
01
  
1. Gaby Kiki
06
2. Vladislav Gevlych
06
3. Aleksandr Pavlov
04
4. Dmytro Bashlay
03
5. Aleksey Tupchiy
03
6. Evgen Chumak
03
7. Sergiy Datsenko
02
8. Dmitriy Tereshchenko
02
9. Yevgeni Barsukov
02
10. Bogdan Rudiuk
02
11. Murat Khotov
02
12. Igor Dovgyallo
01
13. Ruslan Kopantsov
01
14. Merdan Kurbanov
01
15. Denis Levitskiy
01
16. Sigitas Olberkis
01
17. Dmitri Antsileuski
01
18. Maksim Rybakov
01
19. Aleksandr Dzhigero
01
20. Petr Zyl
01
21. Anton Shepelev
01
  
1. Aleksey Tupchiy
01
 


 
YEAR OF BIRTH
  
UNDERRATED PLAYERS
  
PERSPECTIVE PLAYERS
 

 
1. Ruslan Kopantsov
1981
2. Aleksandr Pavlov
1984
3. Aliaksandr Sazankov
1984
4. Igor Dovgyallo
1985
5. Aleksey Tupchiy
1986
6. Murat Khotov
1987
7. Sergiy Datsenko
1987
8. Dmitriy Tereshchenko
1988
9. Anton Shepelev
1989
10. Vladimir Yurchenko
1989
11. Yevgeni Barsukov
1990
12. Dmytro Bashlay
1990
13. Merdan Kurbanov
1992
14. Anton Shramchenko
1993
15. Maksim Rybakov
1993
16. Pavel Bordukov
1993
17. Petr Zyl
1994
18. Vladislav Gevlych
1994
19. Bogdan Rudiuk
1994
20. Evgen Chumak
1995
21. Gaby Kiki
1995
22. Aleksandr Dzhigero
1996
23. Dmitri Antsileuski
1997
24. Sigitas Olberkis
1997
25. Denis Levitskiy
1997
26. Vladislav Fedosov
1998
27. Dmitriy Podstrelov
1998
28. Denis Grechiho
1999
29. Artem Kontsevoy
1999
  
1. Dmitriy Podstrelov
-27
2. Vladislav Fedosov
-24
3. Artem Kontsevoy
-23
4. Denis Grechiho
-23
5. Vladimir Yurchenko
-19
6. Petr Zyl
-19
7. Sigitas Olberkis
-14
8. Ruslan Kopantsov
-12
9. Aliaksandr Sazankov
-11
10. Dmitri Antsileuski
-09
11. Merdan Kurbanov
-04
12. Murat Khotov
-04
13. Bogdan Rudiuk
-02
14. Anton Shepelev
00
15. Denis Levitskiy
00
16. Evgen Chumak
01
17. Aleksandr Dzhigero
05
18. Yevgeni Barsukov
05
19. Maksim Rybakov
07
20. Aleksey Tupchiy
07
21. Pavel Bordukov
08
22. Sergiy Datsenko
12
23. Dmytro Bashlay
15
24. Anton Shramchenko
17
25. Aleksandr Pavlov
20
26. Igor Dovgyallo
20
27. Vladislav Gevlych
21
28. Gaby Kiki
25
29. Dmitriy Tereshchenko
28
  
1. Gaby Kiki
18
2. Vladislav Gevlych
14
3. Evgen Chumak
10
4. Denis Levitskiy
08
5. Pavel Bordukov
08
6. Dmytro Bashlay
07
7. Dmitriy Tereshchenko
07
8. Anton Shramchenko
07
9. Aleksandr Dzhigero
06
10. Bogdan Rudiuk
04
11. Denis Grechiho
03
12. Sigitas Olberkis
02
13. Dmitri Antsileuski
02
14. Aleksandr Pavlov
00
15. Artem Kontsevoy
00
16. Anton Shepelev
00
17. Vladislav Fedosov
-01
18. Dmitriy Podstrelov
-01
19. Yevgeni Barsukov
-02
20. Igor Dovgyallo
-02
21. Sergiy Datsenko
-04
22. Maksim Rybakov
-05
23. Merdan Kurbanov
-05
24. Petr Zyl
-06
25. Aleksey Tupchiy
-07
26. Murat Khotov
-08
27. Vladimir Yurchenko
-14
28. Ruslan Kopantsov
-18
29. Aliaksandr Sazankov
-23
 


lotyh.com
Zlyhania trhovej ekonomiky Top 20 Sport News Germany Top 20


FC Barcelona Players Rating Orlando Pirates Players Rating Kaizer Chiefs Players Rating Mamelodi Sundowns Players Rating


Berlin, Pergamon Museum
Germany
Raztoka
Slovakia
Drabsko v zime
Slovakia
Hersonissos, Star Beach Water Park
Greece
Sihla
Slovakia
Filipovo
Slovakia
Beijing, Donghuamen Night Food Street
China
Valaska
Slovakia
Orientshow
www.belgof.sk - News UZBEBA - Figure skating www.belgof.com - News, Magazines, TV, Radio