Dnepr Mogilev 2018

BACK TO LOTYH
Football Metadata Analysis 
WINNING PLAYERS
  
MINUTES
  
MATCHES
 

 
1. Dmitriy Podstrelov
-01
2. Ilya Boltrushevich
-01
3. Serhiy Rudyka
-01
4. Artem Kontsevoy
-02
5. Maksim Vysotski
-03
6. Viulen Ayvazyan
-03
7. Oleksandr Tsybulnyk
-03
8. Gaby Kiki
-03
9. Andrey Chukhley
-03
10. Artem Radchenko
-04
11. Pavel Lovgach
-04
12. Maksim Chizh
-05
13. Oleg Chmyrikov
-05
14. Igor Dovgyallo
-05
15. Yan Senkevich
-06
16. Vladislav Gevlych
-07
17. Pavel Bordukov
-07
18. Yevgeni Barsukov
-07
19. Denis Grechiho
-07
20. Anton Shepelev
-08
21. Vladislav Fedosov
-08
22. Denis Levitskiy
-08
23. Aleksandr Pavlov
-09
  
1. Yevgeni Barsukov
1524
2. Denis Grechiho
1337
3. Anton Shepelev
1317
4. Vladislav Fedosov
1312
5. Aleksandr Pavlov
1211
6. Vladislav Gevlych
1140
7. Gaby Kiki
1097
8. Maksim Chizh
1003
9. Maksim Vysotski
0990
10. Andrey Chukhley
0886
11. Pavel Lovgach
0855
12. Pavel Bordukov
0832
13. Oleg Chmyrikov
0650
14. Yan Senkevich
0647
15. Denis Levitskiy
0641
16. Igor Dovgyallo
0630
17. Oleksandr Tsybulnyk
0468
18. Artem Radchenko
0462
19. Serhiy Rudyka
0426
20. Viulen Ayvazyan
0109
21. Artem Kontsevoy
0093
22. Ilya Boltrushevich
0090
23. Dmitriy Podstrelov
0010
  
1. Vladislav Fedosov
18
2. Yevgeni Barsukov
17
3. Aleksandr Pavlov
16
4. Denis Grechiho
16
5. Anton Shepelev
16
6. Yan Senkevich
14
7. Vladislav Gevlych
14
8. Maksim Chizh
14
9. Gaby Kiki
13
10. Andrey Chukhley
12
11. Pavel Lovgach
12
12. Pavel Bordukov
12
13. Denis Levitskiy
11
14. Maksim Vysotski
11
15. Artem Radchenko
09
16. Oleg Chmyrikov
08
17. Igor Dovgyallo
07
18. Serhiy Rudyka
06
19. Oleksandr Tsybulnyk
06
20. Viulen Ayvazyan
05
21. Artem Kontsevoy
03
22. Ilya Boltrushevich
01
23. Dmitriy Podstrelov
01
 


 
GOALS
  
YELLOW CARDS
  
RED CARDS
 

 
1. Vladislav Fedosov
03
2. Aleksandr Pavlov
02
3. Yevgeni Barsukov
02
4. Andrey Chukhley
01
5. Serhiy Rudyka
01
6. Pavel Lovgach
01
7. Maksim Chizh
01
  
1. Denis Grechiho
04
2. Anton Shepelev
04
3. Andrey Chukhley
03
4. Pavel Bordukov
03
5. Serhiy Rudyka
02
6. Gaby Kiki
02
7. Pavel Lovgach
02
8. Maksim Chizh
02
9. Aleksandr Pavlov
01
10. Yevgeni Barsukov
01
11. Yan Senkevich
01
12. Oleg Chmyrikov
01
13. Vladislav Gevlych
01
14. Artem Radchenko
01
  
1. Pavel Lovgach
01
2. Maksim Chizh
01
 


 
YEAR OF BIRTH
  
UNDERRATED PLAYERS
  
PERSPECTIVE PLAYERS
 

 
1. Aleksandr Pavlov
1984
2. Igor Dovgyallo
1985
3. Andrey Chukhley
1987
4. Serhiy Rudyka
1988
5. Anton Shepelev
1989
6. Yevgeni Barsukov
1990
7. Maksim Chizh
1993
8. Pavel Bordukov
1993
9. Oleksandr Tsybulnyk
1993
10. Vladislav Gevlych
1994
11. Artem Radchenko
1995
12. Maksim Vysotski
1995
13. Viulen Ayvazyan
1995
14. Pavel Lovgach
1995
15. Yan Senkevich
1995
16. Gaby Kiki
1995
17. Oleg Chmyrikov
1996
18. Denis Levitskiy
1997
19. Vladislav Fedosov
1998
20. Dmitriy Podstrelov
1998
21. Ilya Boltrushevich
1999
22. Denis Grechiho
1999
23. Artem Kontsevoy
1999
  
1. Dmitriy Podstrelov
-22
2. Ilya Boltrushevich
-20
3. Artem Kontsevoy
-17
4. Serhiy Rudyka
-16
5. Viulen Ayvazyan
-14
6. Oleksandr Tsybulnyk
-10
7. Artem Radchenko
-08
8. Maksim Vysotski
-04
9. Igor Dovgyallo
-02
10. Andrey Chukhley
-01
11. Oleg Chmyrikov
00
12. Pavel Lovgach
00
13. Yan Senkevich
01
14. Gaby Kiki
01
15. Maksim Chizh
04
16. Pavel Bordukov
05
17. Denis Levitskiy
07
18. Vladislav Gevlych
10
19. Anton Shepelev
17
20. Vladislav Fedosov
17
21. Yevgeni Barsukov
17
22. Denis Grechiho
17
23. Aleksandr Pavlov
18
  
1. Denis Grechiho
20
2. Vladislav Fedosov
15
3. Gaby Kiki
09
4. Yevgeni Barsukov
05
5. Oleg Chmyrikov
04
6. Vladislav Gevlych
04
7. Denis Levitskiy
03
8. Pavel Lovgach
03
9. Maksim Vysotski
03
10. Artem Kontsevoy
02
11. Anton Shepelev
02
12. Yan Senkevich
01
13. Maksim Chizh
-01
14. Ilya Boltrushevich
-01
15. Dmitriy Podstrelov
-03
16. Pavel Bordukov
-04
17. Aleksandr Pavlov
-04
18. Artem Radchenko
-07
19. Viulen Ayvazyan
-07
20. Andrey Chukhley
-07
21. Oleksandr Tsybulnyk
-08
22. Igor Dovgyallo
-14
23. Serhiy Rudyka
-15
 
lotyh.com
Zlyhania trhovej ekonomiky Perspektívne technológie Tatryana - obchody a aktivity vo všetkých obciach Slovenska TV France


Orlando Pirates Players Rating FC Barcelona Players Rating Bayern Munchen Players Rating AS Roma Players Rating


Vilnius
Lithuania
Zagreb
Croatia
Volgograd
Russia
Turku
Finland
Stara Valaska
Slovakia
Moskva
Russia
Badaling, Great Wall
China
Roma, Basilica San Giovanni in Laterano
Italy
Orientshow
www.belgof.sk - News UZBEBA - Figure skating www.belgof.com - News, Magazines, TV, Radio